กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 39 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สาขาวิชาภาษาจีน  จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สาขาวิชาภาษาจีน  จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

เรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารจีนฉบับต้นตำหรับ