นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขาศิลป์ภาษาจีน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแสดง เข้าร่วมในกิจกรรม ITPC Happy Chinese New Year ตรุษจีนหรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 96 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขาศิลป์ภาษาจีน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแสดง เข้าร่วมในกิจกรรม ITPC Happy Chinese New Year ตรุษจีนหรรษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขาศิลป์ภาษาจีน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแสดงชุด恭喜发财 

เข้าร่วมในกิจกรรม ITPC Happy Chinese New Year ตรุษจีนหรรษา

จัดขึ้นโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

ณ อาคาร 55 ปี 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567