การแสดงเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 217 คน
การแสดงเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการนำเสนอผลงานการแสดงเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"สุดสะดิ้งลำซิ่ง 54" โดยสภานักเรียนรุ่นที่ 54 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานฉัททันต์