Prof.Akihiro Sato และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 233 คน
Prof.Akihiro Sato และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อ.พัชนี อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมต้อนรับ Prof.Akihiro Sato และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ และพบกับนักเรียนที่เคยทำกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโปรแกรมซูม เมื่อเดือนธันวาคม 2566