พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 174 คน
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรม พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6