ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 53 เพื่อสานต่อกิจการนักเรียนและดำเนินงานกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 224 คน
ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 53 เพื่อสานต่อกิจการนักเรียนและดำเนินงานกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน และประธานเชียร์ ปีการศึกษา 2567 และได้เลือกตั้งผู้นำสภานักเรียนและคณะทำงาน

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้จัดการประชุมสภานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 53 เพื่อสานต่อกิจการนักเรียนและดำเนินงานกิจกรรมนักเรียน
สภานักเรียนฯ รุ่นที่ 52 ได้รับโอวาทจากผู้อำนวยการโรงเรียน และรับฟังคำแนะนำแนวทางในการทำกิจกรรม จากคณาจารย์ และรุ่นพี่สภา รุ่นที่ 52