ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2024  ITMC International Talent Mathematics Contest 2024

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 209 คน
ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2024  ITMC International Talent Mathematics Contest 2024

ด.ญ.กันติชา  คุณาปกรณ์การ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรติบัตรเหรียญทอง
จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2024  ITMC International Talent Mathematics Contest 2024
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์สอบ ม.หอการค้าไทย  โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 11 ประเทศ