ผอ.โรงเรียนสาธิต มช. นำทีม PR เข้าพบ ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มช. เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 104 คน
ผอ.โรงเรียนสาธิต มช. นำทีม PR เข้าพบ ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มช. เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ภาคิน บูรณเครือ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานนวัฒกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรนำทีมประชาสัมพันธ์และธุรการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบอาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงาน เพื่อแนะนำตัว และเชื่อมกระบวนการการสื่อสารองค์กร เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในวงกว้างอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป