ร่วมให้กำลังใจนักเรียนสาธิต มช. ที่ผ่านคัดเลือกเข้าโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สอวน.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 275 คน
 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนสาธิต มช. ที่ผ่านคัดเลือกเข้าโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สอวน.

วันที่ 5 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
ผู้อำนวยการโครงการ วมว. พร้อมด้วยอาจารย์ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สอวน. พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเสริมขวัญกำลังใจ  และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักเรียน เพื่อยกระดับแนวทางส่งเสริมความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนต่อไป