ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน และตารางเรียนภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 3511 คน
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน และตารางเรียนภาคฤดูร้อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐาน (ช่วงเช้า)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>>คลิก<<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >>>คลิก<<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>>คลิก<<<
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>>คลิก<<<

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติ (ช่วงบ่าย)
1. ว่ายน้ำ >>>คลิก<<<
2. แบดมินตัน >>>คลิก<<<
3. เทเบิลเทนนิส >>>คลิก<<<
4. เทนนิส >>>คลิก<<<
5. ศิลปะสำหรับเด็ก >>>คลิก<<<
6. เกมนันทนาการ >>>คลิก<<<
7. บอร์ดเกม >>>คลิก<<<
8. BASIC 2D Animation >>>คลิก<<<
9. การเขียนแอปพลิเคชันเกมมือถือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น >>>คลิก<<<
10. กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ >>>คลิก<<<
11. ทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา >>>คลิก<<<

ตารางสอนการเรียนภาคฤดูร้อน >>>คลิก<<<