การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 122 คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567


15 มีนาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบวิสัยทัศน์ และแนวทางการปฏิบัติงาน แก่คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2567 ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่