คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 128 คน
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี

วันที่ 18 มีนาคม 2567 

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะได้รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 49 ในปี 2569 

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่