นักเรียนสาธิต มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Chula Intania Innovation contest 2024

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 153 คน
นักเรียนสาธิต มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  Chula Intania Innovation contest 2024

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้แก่ 

นางสาวธัญดา อุปนัน ม.5/2
นางสาวปพิชญา บุณยกิดา ม.5/4 
นายธนพงษ์ คำญา ม.5/7 
อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ และอาจารย์พีระพงษ์ ทับทิม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในสาขา Environment ชื่อผลงานนวัตกรรม VEGGIE'S 
ในการแข่งขันนวัตกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี 2567 
Chula Intania Innovation contest 2024 (CUIIC2024) 
รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยผลงานของนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมในสาขา Environment 
จากผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันกว่าหนึ่งร้อยผลงาน ผ่านการคัดเลือกรอบภูมิภาค และระดับประเทศ