นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 190 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีล้านนา"และ"คนดีศรีแผ่นดินสยาม" ประจำปี 2567

รางวัล"คนดีศรีแผ่นดินสยาม"

1.เด็กชายธีร์ นพเกตุ   ม.2/2
2.เด็กชายนบพระ กลัดเจริญ ม.2/2

รางวัล"คนดีศรีล้านนา"

1.เด็กชายนาวา กุสันชัย  ม.1/2
2.เด็กชายอนาวิน  กุสันชัย ม.2/5
3.เด็กชายธีร์ นพเกตุ  ม.2/2
4.เด็กชายนบพระ กลัดเจริญ  ม.2/2