โรงเรียนสาธิต มช. ขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยกับการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 289 คน
โรงเรียนสาธิต มช. ขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยกับการจากไปของ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยกับการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 4 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอาลัยกับการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง