โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน 2024 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน เมืองไถหนาน ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 136 คน
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน 2024 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน เมืองไถหนาน ไต้หวัน

วันที่ 29 เมษายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณาจารย์ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน 2024 ระหว่างวันที่ 8 – 18 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไถหนาน เมืองไถหนาน ไต้หวัน

ณ ห้องประชุม จรูญ จันเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยเชียงใหม่