กิจกรรมเทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 195 คน
กิจกรรมเทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปี 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ประจำปี 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567