การสมัครขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 376 คน
การสมัครขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

การสมัครขอรับทุนการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 จนถึงวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. ที่ห้องแนะแนว เท่านั้น

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา และใบสมัคร 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 2567 (download)