มหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย์อาเซียน เข้ามาพบปะและแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลมหาวิทยาลัยเกียวโต 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 147 คน
มหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย์อาเซียน เข้ามาพบปะและแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลมหาวิทยาลัยเกียวโต 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์พัชนี  อ่ำแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ อาจารย์ฐิติมา  อินทวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และ อาจารย์ปริญาภรณ์  ศรีพรหมมาศ นักจิตวิทยา ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย์อาเซียน ในโอกาสเข้ามาพบปะและแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลมหาวิทยาลัยเกียวโต 
พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตร Kyoto iUP ทุนการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยการเข้าพูดคุยในครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย์อาเซียน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. Prof. Eiji Nawata ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย์อาเซียน
2. Mr. Takuya Sato เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย์อาเซียน
3. Ms.Kanako Miyabayashi เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย์อาเซียน

ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 
เวลา 14.30 - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่