พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 118 คน
พิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วย คณาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญหล่อเทียนพรรษา 2567 เพื่อสืบสานจารีตประเพณีอันดีงาม

จัดโดย สาขาอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่