ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 78 คน
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในโอกาสได้รับโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 56 ปี ประจำปี 2567 "สร้างครูดี สู่สังคมไทย"

โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า คณธศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

ณ หอประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่