ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 117 คน
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์รับวัคซีน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ อาคาร 50 ปี ชั้น 1