นางสาวสิริน บุตรสำราญ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาหมากรุกสากล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 124 คน
นางสาวสิริน บุตรสำราญ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาหมากรุกสากล

นางสาวสิริน บุตรสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
กีฬาหมากรุกสากลประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ในการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬาระหว่างโรงเรียน ของกรมพลศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 
ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา จังหวัดปทุมธานี

จัดโดย กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย