ได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2567 (KMUTNB Innovation Awards 2024)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 138 คน
ได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2567 (KMUTNB Innovation Awards 2024)

นางสาวภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล 
นางสาววิรดา ฤทธิคุปต์ 
นางสาวปพิชญา นาคพน

ได้รับรางวัล Special Prize จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรางวัล Popular Vote 
 จากโครงงานเรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคีเฟอร์น้ำดอกบัวหลวงตราโปรบัว 
ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2567 (KMUTNB Innovation Awards 2024)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.ธีร์นวัช นันตา